Helburuak

EZAE elkarteak honako helburu eta erronkak ditu:

 • EZAE Euskadiko zinema areto pribatu gehienak batzeko eta haien ordezkari izateko gaitasuna duen elkarte bihurtzea. 
 • Kultur arloan, EZAE elkarteko kide diren zinema areto pribatuek eginiko lana nabarmentzea. Administrazio publiko eta instituzio pribatuen aurrean ere, industria eta kultur sareetan sektore honek duen garrantzia agerian uztea. 
 • EZAE zinema areto pribatuen kolektiboaren lehen ordezkari bihurtzea administrazio eta instituzioei begira. 
 • Zinema kulturaren eta bazkideen jardueren sustapena, komunikazioa eta hedapena. 
 • Zinema areto pribatuen egungo kultur guneak iraunarazi eta dinamizatzea.
 • Bazkideen jarduerak eta ekipamenduak Euskadiko kultur sarean integratzea.
 • Hedapenerako bateratuak eta komunak diren lan eta mekanismo sareak sortuzea.
 • Ertainak eta txikiak diren zinema areto pribatuei zuzenduriko babes berezia lortzea. 
 • EZAE elkarteari bideratutako urteroko aurrekontu egonkorra lortzea administrazio eta instituzioen aldetik.
 • Bazkideen eta beste hainbat eragileren artean akordioak sustatzea.
 • Komenigarria denean, hedabideekin eta argitalpen espezializatuekin harremanetan jartzea EZAEren jardueren, helburuen eta asmoen hedapenerako. 
 • Bazkideak moralki eta juridikoki babestea. 
 • Zine areto pribatuen ikuspegi kolektiboa hobetu eta sustatzea, instituzio publikoekin alderatu ahal izateko.
 • Zinema-kultura bultzatzea, baita, bide batez, kultura orokorra ere, alderdi eta aldaera guztiak kontuan harturik.  
 • Zineari buruzko ezagutza zabaldu eta adierazpenerako eta parte hartzeko elementu gisa hedatzea, pertsonen gizarteratzea erraztu asmoz.
 • Zinea eta beste kultur adierazpen batzuk ezagutzera emateko guneak sortu, garatu eta hedatzea, gizartean tolerantzia, integrazioa eta kohesioa bultzatzeko. 
 • Kultura, oro har, hedatzea; bereziki, zinea. 
 • Zinearen eta, oro har, artearen ikerkuntza, kontserbazioa eta sustapena. 
 • Zinearen kultura sustatu eta sortzen jarraitzea; eta sorkuntza horren bidez, pentsaera plurala duen publiko kontzienteagoa hezten laguntzea.
 • Artearekiko lotura bultzatzea; zinemak aisialdirako gune izateaz gain, balioak, kulturak, ohiturak eta mugak zabaltzeko plataforma gisa ere sustatuz. 
 • Zinean erabilitako teknika guztien ahalik eta hedapen zabalena lortzea eta egungo baliabideen erabilera sustatzea.
 • Zinema-arteen hedapena sustatzea, gure lurraldean lan egiten duten beste entitate batzuekin lan eginez, bai publikoak bai pribatuak.